Tùy chọn cách Quản Trị IT

Chúng tôi làm việc với nhiều khách hàng khác nhau, nhu cầu và mức ngân sách rất khác nhau. Chúng tôi xây dựng kế hoạch và ngân sách CNTT cho từng khách hàng để giúp họ có được giá trị tốt nhất và chọn chiến lược các dịch vụ và sản phẩm của họ một cách chiến lược.

tùy chọn những dịch vụ bạn cần

Hỗ trợ người dùng cá nhân

Chúng tôi cung cấp chuyên gia tại chỗ, hỗ trợ kỹ thuật thân thiện cho người dùng doanh nghiệp, gia đình. Không giống như các cửa hàng sửa chữa, chúng tôi có sự nhấn mạnh về giải thích, giao tiếp thân thiện và đào tạo.

NHẬN HỖ TRỢ VỚI CÁ NHÂN

Trợ giúp thân thiện

Đội ngũ nhân viên trợ giúp toàn thời gian của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn khi bạn cần họ nhất. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ từ xa tại chỗ, tài liệu và khóa training ngắn về nghiệp vụ.

CÁCH CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN